GPI Office


Thiết kế nội thất văn phòng GPI Office

Location: 4th, 5th Floor, No.1 Phung Chi Kien, Cau Giay Dist, Hanoi City

Area: 1500sqm

Designer:Work&Wonders

Executing: Work&Wonders

Hình ảnh thiết kế nội thất văn phòng GP Invest


Quay lại