Văn Hóa W-W

* Đầu tư xây dựng giá trị con người:

Work - Wonders (WW) duy trì một phong cách làm việc, giao tiếp mang đậm bản sắc con người WW. Chúng tôi xây dựng một bầu không khí doanh nghiệp thể hiện văn hóa nhân bản, có nguyên tắc rõ ràng trong mọi hoạt động, giao tiếp và vui chơi giải trí.Chúng tôi là một tập thể giàu truyền thông văn hóa, tinh thần doanh nghiệp mạnh mẽ, cùng nhau gắn kết, gìn giữ và phát triển các giá trị truyền thống.

Chúng tôi cam kết đạt được sự tăng trưởng bền vững trong kinh doanh thông qua đội ngũ nhân viên được giao quyền, hành động với tinh thần trách nhiện và xây dựng lòng tin.

  • Chúng tôi phải luôn luôn phấn đấu
  • Quan tâm tới khách hàng, người tiêu dùng và môi trường chúng ta đang sống
  • Phát biểu một cách trung thực và vô tư
  • Chiến thắng bằng sự đa dạng và không phân biệt đối xử
  • Tôn trọng lẫn nhau và cùng nhau thành công 

Thiết kế văn phòng Work Wonders luôn coi trọng và tiếp nhận từ mọi thành viên công ty những ý tưởng sáng tạo, những đề xuất cải tiến công việc. Ở WW đừng ngại ngần khi đưa ra những ý tưởng của bản thân.

 

* Xây dựng nơi làm việc lý tưởng:

      Bên cạnh việc tạo ra một môi trường đa dạng cho nhân viên, Work - Wonders cũng đưa ra chế độ lương thưởng và phúc lợi hấp dẫn cùng điều kiện làm việc tuyệt vời. Chúng tôi luôn cố gắng để phát triển năng lực của đội ngũ quản lý – những người luôn cố gắng và không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh cũng như làm việc. Chúng tôi đã thiết lập những hệ thống để đảm bảo sự phát triển nghề nghiệp một cách liên tục cho nhân viên, bên cạnh đó chương trình ghi nhận kết quả làm việc của nhân viên cũng là một phần trong văn hóa của công ty chúng tôi.

Work - Wonders luôn cố gắng tạo ra văn hóa của công ty để xây dựng môi trường làm việc tốt đẹp. Nói cách khác, Công ty không ngừng nỗ lực nâng cao tiêu chuẩn làm việc của mỗi nhân viên trong công ty.

Khu vực lễ tân 

Không gian làm việc

Khu vực làm việc

Work - Wonders

Quay lại