KinderWorld Vạn Phúc


Trường Quốc Tế Singapore tại Vạn Phúc thuộc hệ thống trường học quốc tế liên cấp KinderWorld Singapore international luôn là một cộng đồng thân thiện, cởi mở và được Phụ Huynh đánh giá cao về sự chân thành, mối liên kết chặt chẽ giữa Phụ huynh và Nhà trường cũng như những nỗ lực vượt bậc cho học sinh.

Chúng tôi Work & Wonders tham gia thiết kế và thi công dự án thiết kế trường học quốc tế KinderWorld Vạn Phúc

Hình ảnh thiết kế trường học KinderWorld Vạn Phúc : 

Hình ảnh lớp học

Hình ảnh lớp học

Tủ sách thư viện

Tủ sách, thư viện

Phòng tin học

Phòng tin học

Khu vực phòng ăn uống

Khu vực hành lang trường học

Không gian lớp học


Quay lại