Thiết Kế Văn Phòng

Work & Wonders cung cấp giải pháp thiết kế văn phòng tổng thể, bao gồm và không giới hạn các hạng mục:

1. Thiết kế mặt bằng công năng, bố trí không gian

2. Thiết kế phối cảnh

3. Thiết kế kỹ thuật thi công: hạng mục xây dựng, hoàn thiện, hạng mục điện, mạng, thoại, PCCC, An ninh, Camera, Âm thanh...

4. Thiết kế các hạng mục trang trí, nhận diện thương hiệu thông qua không gian

 

Quay lại