Vietnam Fashion Kowil Joint Stock Company


Thiết kế nội thất văn phòng Vietnam Fashion Kowil Joint Stock Company

Location: 17th Floor, Viwaseen Tower, 46 To Huu Street, Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City

Area: 1250sqm

Designer: Work&Wonders

Executing: Work&Wonders

Hình ảnh thiết kế văn phòng Kowil


Quay lại