Golden Victory Vietnam., Ltd


Thiết  kế nội thất văn phòng làm việc công ty Golden Victory Vietnam., Ltd

Location: Dong Ky Village, Nghia Minh Commune, Nghia Hung District, Nam Dinh Province

Area: 700sqm

Designer: Work&Wonders

Executing: Work&Wonders

Hình ảnh thiết kế văn phòng Golden Victory Vietnam


Quay lại