Hanoi L'Heritage Diamond Hotel & Spa


Thiết kế nội thất khách sạn - spa Hanoi L'Heritage Diamond Hotel & Spa

Thông tin dự án

Location: No.17 Nha Chung Street, Hang Trong Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City

Designer:Work&Wonders

Executing: Work&Wonders

Hình ảnh thiết kế spa - khách sạn


Quay lại