Sam sung Việt Nam

Dự án văn phòng Sam Sung Việt Nam

Chủ đầu tư: Sam Sung SDS GSCL Việt Nam

Địa chỉ dự án: Tầng 3 Tòa nhà ANS - Khu công nghiệp Yên Phong - Bắc Ninh - Việt Nam

Tag: office  | 
Quay lại