Công ty TNHH ống thép Việt Nam

Dự án văn phòng Vinapipe

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH ống thép Việt Nam (Liên doanh Việt Nam - Hàn Quốc)

Địa chỉ dự án: Km9 - P. Quán Toan - Hồng Bàng - Hải Phòng - Việt Nam

Tag: office  | 
Quay lại