Vietfuture Training Joint Stock Company


Thiết kế nội thất văn phòng làm việc Vietfuture Training Joint Stock Company

Location: 3rd Floor, No.91 Pham Van Hải, Ward 3, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh City

Area: 800sqm

Designer: Work&Wonders

Executing: Work&Wonders

Hình ảnh thiết kế văn phòng Vietfuture 


Quay lại