KinderWorld Singapore international School


Thiết kế nội thất trường học KinderWorld Singapore international School

Công trình: Khu phức hợp giáo dục quốc tế - Trường Liên cấp Quốc tế Singapore

Location: Ngu Hanh Son Dist, Da Nang City

Area: 4200sqm

Urban area C2, Gamuda Gardens, Hoang Mai, Hanoi City

Area: 8160sqm

Urban two sides, Nguyen Van Cu Street, An Binh Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City

Area: 5400sqm

Hạng mục: Thiết kế - thi công hoàn thiện nội thất công trình

Hình ảnh thiết kế trường học KinderWorld Singapore international

 

 


Quay lại